0770–455 909

Lån med Säkerhet Ansok

Lån med säkerhet. Vid de flesta lån är du tvungen att lämna någon typ av säkerhet. Detta för att företaget, eller personen som du lånar av, ska vara säker på att du kan betala tillbaka. När du genomför ett lån med säkerhet i form av ett föremål, kan man lite förenklat säga att den säkerhet du lämnat, tillfaller den person du lånat av om du inte kan betala tillbaka. Säkerheten fungerar på så sätt som en sorts pant eller garanti.

Lån med säkerhet kan se ut på lite olika sätt. Några av de vanligaste kan nämnas är tillexempel egendom. Du lämnar ditt hus i säkerhet för att få låna pengar av låt oss säga banken. Du och en bankman bestämmer tillsammans hur mycket du ska betala av i månad, samt hur mycket räntan du ska betala. Så länge du lånar och betalar av din skuld till banken, så äger banken en del det hus du valt att sätta som säkerhet. Om du sedan av någon anledning inte kan betala tillbaka ditt lån, tillfaller huset eller delar av det banken. Har du redan betalt av en del av det, måste kanske banken sälja huset, för att kunna ta den del du är skyldig dem, och ge dig resten av pengarna. På så sätt har banken använt sig av säkerheten vid lånet.

Ett lån med säkerhet behöver inte nödvändigtvis vara en fastighet eller ett föremål. Ibland går det även bra att använda sig av värdepapper. Skulle du sakna båda delar och ändå behöver ta ett lån, kan en eller flera borgensmän fungera som säkerhet. Om det visar sig du inte kan betala tillbaka din skuld, kommer din Borgensman, eller dina borgensmän att komma att krävas på summan. Därför måste också en borgensman i sin tur ge någon typ av säkerhet vid lånet.

Ett annat typ av lån med säkerhet kan vara att du har ett intyg som visar att du har ett fast arbete. Då vet låneinstitutet att du dels kommer att ha ett arbete även under en tid framöver, samt att du regelbundet tjänar in pengar.

Det krävs oftast inte samma typ av säkerhet vid mindre lån. Deras straffpåföljder är inte lika omfattande eller livsavgörande om du av någon anledning skulle bli frångå eller bli försenad med en återbetalning. Istället för de företag som erbjuder lån med säkerhet, kräver de mindre företagen betydligt färre uppgifter av dig. Enligt lag måste du ha fyllt tjugo år, men vissa företag låter dig låna trots att du är arbetslös eller har tidigare betalningsanmärkningar. Dock handlar dessa lån om omkring 1000 till 5000 kronor.


 

 

Ansok


Eller ring oss på 0770-455 909 för ansökan eller mer information.